کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ -- ت‍ج‍زب‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ -- ت‍ج‍زب‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
ب‍اف‍ت‌ ، وارن‌، ۱۹۳۰ - م‌
 
پدیدآور:
ت‍وف‍ی‍ق‌، ف‍ی‍روز
ب‍اف‍ت‌، م‍اری‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ف‍را
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
وارن بافت و تفسیر صورت های مالی در جستجوی شرکتی با مزیت ماندگار رقابتی
بافت ، ماری ؛  تهران سازمان فرهنگی فرا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۱‬,‭‌ت۴‌ب۲۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی طرح ها و تحلیل ریسک (اقتصاد مهندسی )
توفیق ، فیروز ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۵۲۹‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک