کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ل‍م‍ون‌، ج‌ .ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ ب‍رق‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ل‍م‍ون‌، ج‌ .ر
س‍ل‍م‍ون‌، ج‌ .ر.
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی ( بخش دوم )
سلمون ، ج .ر ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۱‬,‭‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی
سلمون ، ج .ر. ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۱‬,‭‌ف‍لا۵‌م۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک