کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍م‍ی‍ن‍ار م‍ت‍ال‍ورژی‌( ۱۳۵۹ :ت‍ه‍ران‌)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ت‍ال‍ورژی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
س‍م‍ی‍ن‍ار م‍ت‍ال‍ورژی‌( ۱۳۵۹ :ت‍ه‍ران‌)
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سمینار متالورژی ۲۹ دی الی ۱ بهمن ۱۳۵۹
سمینار متالورژی ( ۱۳۵۹ :تهران ) ؛  تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۰۵‬,‭‌س۸،‌س۸‬,‭۱۳۵۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک