کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍وال‍ون‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ -- ت‍ول‍ی‍د -- ای‍ران‌ -- خ‍راس‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌
ب‍رق‌ --ت‍ول‍ی‍د -- ای‍ران‌ -- خ‍راس‍ان‌
 
پدیدآور:
س‍وال‍ون‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا ، ۱۳۰۲-
س‍وال‍ون‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
 
ناشر:
ق‍اف‌ م‍ش‍ه‍دال‍رض‍ا
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
یکصد سال تاریخ صنعت برق خراسان
سوالونی ، غلامرضا ؛  تهران شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۳‬,‭‌س۹‌ی۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
یکصد سال تاریخ صنعت برق خراسان
سوالونی ، غلامرضا ، ۱۳۰۲- ؛  مشهد قاف مشهدالرضا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۳‬,‭‌ف‍لا۹،‌س۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک