کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍وان‍س‍ون‌،م‍اری‌ ال‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌ وی‍ن‍دوز(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
س‍وان‍س‍ون‌،م‍اری‌ ال‌
 
ناشر:
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی و کنترل پروژه توسط نرم افزار میکروسافت پروژه
سوانسون ،ماری ال ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۹‌س۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک