کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍پ‍ه‍ری‌، س‍ه‍راب‌، ۱۳۰۷ - ۱۳۵۹ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍پ‍ه‍ری‌، س‍ه‍راب‌، ۱۳۰۷ - ۱۳۵۹ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
س‍ی‍اه‍پ‍وش‌، ح‍م‍ی‍د، گ‍ردآورن‍ده‌
ش‍م‍ی‍س‍ا، س‍ی‍روس‌
 
ناشر:
م‍ؤس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌
م‍رواری‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به سپهری
شمیسا، سیروس ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۹۴‬,‭‌ش۸‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
باغ تنهایی ( یادنامه سهراب سپهری )
سیاهپوش ، حمید، گردآورنده ؛  تهران مؤسسه انتشارات نگاه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۹۴‬,‭‌س۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک