کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ی‍دج‍وادی‍ن‌، رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازم‍ان‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
س‍ی‍دج‍وادی‍ن‌، رض‍ا
س‍ی‍دج‍وادی‍ن‌، رض‍ا، ۱۳۳۵-
 
ناشر:
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی سازمان و مدیریت
سیدجوادین ، رضا ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۷‬,‭‌ف۲‌س۸۶۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مروری جامع بر مفاهیم اساسی نظریات مدیریت و سازمان :تئوریها، اصول ...به انضمام مجموعه سوالات کارشناسی ارشد( سراسری - آزاد)...
سیدجوادین ، رضا، ۱۳۳۵- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲،‌س۸۶۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی نیروی انسانی
سیدجوادین ، رضا ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌س۸۵‌ب۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک