کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ی‍د ج‍وادی‍ن‌، رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
س‍ی‍د ج‍وادی‍ن‌، س‍ی‍د رض‍ا
س‍ی‍د ج‍وادی‍ن‌، رض‍ا
 
ناشر:
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مدیریت منابع انسانی
سید جوادین ، سید رضا ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ن۹‌س۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی
سید جوادین ، رضا ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۷‬,‭‌ف۲‌س۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک