کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ گ‍رم‍ا و ب‍رق‌ ن‍ی‍رو
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ گ‍رم‍ا و ب‍رق‌ ن‍ی‍رو
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ گ‍رم‍ا و ب‍رق‌ ن‍ی‍رو
 
پدیدآور:
پ‍ارس‍ا م‍ق‍دم‌، م‍ح‍س‍ن‌
پ‍ارس‍ام‍ق‍دم‌، م‍ح‍س‍ن‌
م‍ی‍ری‌، م‍طل‍ب‌، ۱۳۵۲-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ ان‍رژی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ ان‍رژی‌ ای‍ران‌، ش‍رک‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د، ان‍ت‍ق‍ال‌ و ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌(ت‍وان‍ی‍ر)
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ ان‍رژی‌ ای‍ران‌ ؛ ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر سیستم های تولید مشترک برق و حرارت
میری ، مطلب ، ۱۳۵۲- ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۴۱‬,‭‌م۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فناوری ها، اصول طراحی و بهره برداری از سامانه های تولید همزمان برق و گرما(CHP)
پارسامقدم ، محسن ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران ؛ شرکت توانیر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۴۱‬,‭‌پ۲‌ف۹‬,‭۱۳۹۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فناوری ها،اصول طراحی و بهره برداری از سامانه های تولید همزمان برق و گرما ( CHP ) راهنمای مولدهای مقیاس کوچک
پارسا مقدم ، محسن ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران ، شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۴۱‬,‭‌پ۲‌ف۹‬,‭۱۳۹۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک