کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍ف‍اظت‌ ازدور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍ف‍اظت‌ ازدور
 
پدیدآور:
خ‍زاع‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
خ‍زاع‍ی‌، م‍ح‍م‍د ج‍واد
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر، م‍دی‍ری‍ت‌ دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌ و م‍خ‍اب‍رات‌
ت‍وان‍ی‍ر. ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستم شیفت فرکانس حفاظت از راه دور کنترل توسط نسبت سیگنال به نویز
خزاعی ، محمد جواد ؛  تهران توانیر، مدیریت دیسپاچینگ و مخابرات   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۳۰۳۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیگنالینگ پروتکشن آ-اف
خزاعی ، محمدجواد ؛  تهران توانیر. جهاد سازندگی   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۳۰۳۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک