کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ رق‍م‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ رق‍م‍ی‌( دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌)
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ان‍ت‍ی‍ل‌ ۸۰۵۱ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ رق‍م‍ی‌
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ای‍ن‍ت‍ل‌۸.۵۱- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ر ا .وی‌ .آر .ات‍م‍ل‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ذی‍ر
م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ر۸۰۵۱
ک‍ن‍ت‍رل‌ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر
 
پدیدآور:
م‍ک‍ن‍زی‌ ،اس‍ک‍ات‌
م‍زی‍دی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ف‍ی‍ل‍ی‍پ‍س‌، چ‍ارل‍زل‌
ک‍م‍ال‍ی‌، م‍ه‍رداد
م‍ک‍ن‍زی‌، اس‍ک‍ات‌
ک‍اه‍ه‌، ع‍ل‍ی‌
م‍وس‍وی‌ م‍ی‍رک‍لائ‍ی‌ ، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۵-
خ‍اک‍پ‍ور، ف‍ی‍ض‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۱-
م‍روج‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۵۸-
Mackenzie, Iscott
ج‍ای‍ک‍وت‌، ری‍م‍ون‍د، ۱۹۳۸-
ن‍ع‍م‍ت‍ی‌ ، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر ( پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
ن‍اق‍وس‌: م‍ی‍رزای‍ی‌
ف‍ک‍ر خ‍لاق‌ (ن‍وی‍ن‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)
ص‍ف‍ار: اش‍راق‍ی‌
ن‍ص‌
ب‍اغ‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ س‍ه‍ن‍د
ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای کنترل دیجیتالی مدرن
جایکوت ، ریموند، ۱۹۳۸- ؛  [تهران ] دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۶‬,‭‌ج۲‌س۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خانواده میکروکنترلر۸۰x۵۱
مکنزی ،اسکات ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭‌ف‍لا۱۹‌م۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی سیستمهای کنترل دیجیتال
فیلیپس ، چارلزل ؛  تبریز دانشگاه صنعتی سهند   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ف۹‌س۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات :قسمت اول امکان سنجی تولید سیستمهای مدرن کنترلی از جمله DCS. قسمت دوم ارزیابی سیستمهای پیشرفته کنترل و ابزار دقیق و بهینه سازی سیستمهای قدیمی
همایش ملی انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران (اولین :۱۳۷۷:بندرامام ماهشهر) ؛  ماهشهر شرکت ملی صنایع پتروشیم   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۶‬,‭‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
میکروکنترلر[ 8051 هشت هزار و پنجاه و یک ( ]میکروکنترلرهای خانواده Atmel, Intel, MCS - 51 چهل و بیست پایه )
تهران ناقوس : میرزایی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: 182 I
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
میکروکنترلر[ 8051 هشت هزار و پنجاه و یک ]
مزیدی ، محمدعلی ؛  مشهد باغانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌م۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<۲۰۱[ >دویست و یک ]مدار عملی با میکروکنترلر۸۰۵۱
خاکپور، فیض الله ، ۱۳۴۱- ؛  تهران صفار: اشراقی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌خ۱۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
میکروکنترلرهای [ PIC پی . آی .سی :.]سخت افزار نرم افزار
مروج ، حسن ، ۱۳۵۸- ؛  تهران فکر خلاق (نوین )   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌م۳۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طراحی سیستمهای دیجیتالی با میکروکنترلر۸۰۵۱
موسوی میرکلائی ، محمدرضا، ۱۳۴۵- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹۲۳‬,‭‌ک۹‌م۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
میکروکنترلر[ 8051 هشت هزار و پنجاه و یک ( ]میکروکنترلرهای خانواده Atmel, Intel, MCS - 51 چهل و بیست پایه )
مکنزی ، اسکات ؛  تهران ناقوس : میرزایی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭‌ف‍لا۹‌م۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش میکروکنترلرهای AVR به کمک سیستم MKAVR با کامپایلرBASOOM
کمالی ، مهرداد ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ک۷۵۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
میکروکنترلرهای AVR
کاهه ، علی ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ک۲۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل و جامع میکروکنترلرهای AVR
نعمتی ، عباس ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر ( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ن۷‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
میکروکنترلر8051
مزیدی ، محمدعلی ؛  مشهد باغانی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌م۴‌م۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک