کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ی‍ن‍ای‍ی‌ پ‍ارس‍ا، ع‍ی‍س‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ص‍رف‌ -- ای‍ران‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
س‍ی‍ن‍ای‍ی‌ پ‍ارس‍ا، ع‍ی‍س‍ی‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ک‍اوش‌ پ‍رداز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با مبانی و اصول الگوها و استانداردهای مصرف
سینایی پارسا، عیسی ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، سازمان انتشارات   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۸۳۵‬,‭‌س۹آ۵‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با مبانی و اصول استانداردها و الگوهای مصرف در سازمان ها و دستگاه های اجرایی
سینایی پارسا، عیسی ؛  تهران کاوش پرداز   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۸۳۵‬,‭‌س۹آ۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک