کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍ای‍گ‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آف‍ی‍س‌ ۲۰۰۰ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ (ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
ورد ۲۰۰۰( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
ن‍ورت‍ون‌، پ‍ی‍ت‍ر
اس‍ت‍ی‍ل‌، ه‍ای‍دی‌
گ‍رای‍م‍ز، گ‍ال‍ن‌
 
ناشر:
ش‍ای‍گ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ Word 2000 ورد۲۰۰۰]
استیل ، هایدی ؛  تهران شایگان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۵‬,‭و۳۵،‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع [ Internet اینترنت ]
گرایمز، گالن ؛  تهران شایگان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌گ۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع پیتر نورتون برای استفاده از[ Office 2000 آفیس ۲۰۰۰]
نورتون ، پیتر ؛  تهران شایگان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭آ۷۵‌ن۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک