کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار
ات‍وم‍اس‍ی‍ون‌
گ‍زارش‍ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌
م‍خ‍اب‍رات‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
م‍دی‍ری‍ت‌ دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ COAT (ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌)
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
م‍رک‍زت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
انواع محیطهای مخابراتی و اتوماسیون شبکه توزیع برق
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مخابرات ؛  تهران مرکزتحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۵۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام گزارش :بررسی مقدماتی نیازهای اتوماسیون شبکه توزیع برق
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مخابرات ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۹۵۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی شکل بندی شبکه ارتباطی و پروتکلها دراتوماسیون توزیع برق دستورکار۱۷
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مخابرات ؛  تهران مرکزتحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۹۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نمونه های سیستم اتوماسیون توزیع برق در کشورهای مختلف گزارش مرحله چهارم پروژه دستورکار۱۷
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مخابرات ؛  تهران مرکزتحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۹۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ارزیابی محیطهای مخابراتی برای اتوماسیون شبکه توزیع برق
تهران مرکزتحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۲۰۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات نشست دیسپاچینگ و مخابرات شانزدهم خرداد ماه ۱۳۷۹
مدیریت دیسپاچینگ منطقه ای COAT (شرکت برق منطقه ای تهران ) , موسسه موج نیرو , خوارزم ارتباط خاورمیانه , مدیریت دیسپاچینگ ملی )ccs( , برق منطقه ای خراسان دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۹ , ۱۳۷۹ , ۱۳۷۹ , ۱۳۷۹ , ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۳۲۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
عنوان گزارش :طراحی مفهومی سیستم ارتباطات نیروگاه
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۶۴۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد شبکه تولید و انتقال ایران و دیسپاچینگ ملی
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر ).معاونت بهره برداری ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۱۸۰۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نهائی طرح جامع شبکه مخابراتی VHF شرکت برق منطقه ای باختر
مرکز تحقیقات نیرو .بخش مخابرات ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۲۲۵۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک