کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ک‍ارن‍ام‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ی‍زد س‍ال‌۱۳۷۹
ب‍ار وان‍رژی‌
م‍ص‍رف‌ ب‍زرگ‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
ب‍اره‍ای‌ س‍اع‍ت‌ ب‍ه‌ س‍اع‍ت‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ک‍ارن‍ام‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ زن‍ج‍ان‌۱۳۷۸
آم‍ارت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌
ک‍ارن‍ام‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
ب‍رآورد ان‍رژی‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ خ‍راس‍ان‌ از ن‍گ‍اه‌ آم‍ار
ن‍ص‍ب‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌
ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
ب‍رق‌ - ان‍ت‍ق‍ال‌ ان‍رژی‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ب‍رق‌
ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌
 
پدیدآور:
ق‍رب‍ان‍ی‌، ح‍ج‍ت‌ ال‍ه‌
م‍ه‍رب‍ان‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
س‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
س‍م‍ن‍ان‍ی‌
م‍ی‍رزاخ‍ان‍ی‍ان‌، ادم‍ون‍د
خ‍س‍روی‌، م‍ه‍دی‌
آل‌ م‍ع‍زز، م‍ج‍ی‍د
 
ناشر:
م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ دف‍ت‍ر اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و آم‍ار
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ خ‍راس‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ زن‍ج‍ان‌ گ‍روه‌ آم‍ار و اطلاع‍ات‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ام‍ور ب‍رق‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ش‍اور ن‍ی‍روی‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اب‍ش‌ ب‍رق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
بهره برداری هماهنگ شده از شرکتهای برق منطقه ای : فلسفه و الگوریتم های لازم
سمنانی ؛  تهران تابش برق   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌س۸‌ب۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی بار ساعت به ساعت :شرکت برق منطقه ای آذربایجان :استان آذربایجان شرقی :استان آذربایجان غربی :استان اردبیل
وزارت نیرو .امور برق .معاونت برنامه ریزی توانیر .دفتر مطالعات بار و انرژی و مدیریت مصرف ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۳۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شرکت برق منطقه ای هرمزگان کارنامه سال ۱۳۸۰
آل معزز، مجید ؛  هرمزگان شرکت برق منطقه ای هرمزگان   ، [۱۳۸۱]
شماره راهنما: گ‌-۲۱۰۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
کارنامه شرکت برق منطقه ای زنجان ۱۳۷۸
شرکت برق منطقه ای زنجان گروه آمار و اطلاعات   ،
شماره راهنما: 16 E
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
کارنامه شرکت برق منطقه ای یزد سال ۱۳۷۹
معاونت برنامه ریزی دفتر اطلاعات مدیریت و آمار   ،
شماره راهنما: 17 E
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
کارنامه شرکت برق منطقه ای هرمزگان
۱۳۸۰
شماره راهنما: 30 E
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
شرکت برق منطقه ای خراسان از نگاه آمار
دفتر اطلاعات مدیریت و آمار برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: 37 E
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
شرکت برق منطقه ای اصفهان
شماره راهنما: 36 E
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
امکان سنجی برای مکانیابی نیروگاه جدید آذربایجان ۳۲۰* ۲مگاوات در محدوده شهرهای تبریز - ارومیه - بناب - اردبیل - میانه
شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۴۰۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان تا سال ۱۳۹۳
خسروی ، مهدی ؛  سیستان و بلوچستان شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: گ‌-۲۸۶۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مصارف بزرگ صنعتی و عمومی با بار ۱۰ مگاوات به بالا( به تفکیک مناطق تحت پوشش شرکتهای برق منطقه ای )
وزارت نیرو .اموربرق .دفتر طرح و برنامه برق .بخش برآورد کلان و مدیریت مصرف ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۲۸۷۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نصب نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی درشمال فارس
شرکت توانیر .معاونت برنامه ریزی .دفتر برنامه ریزی تولید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۱۴۶/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای تهران تا سال ۱۳۹۳
قربانی ، حجت اله ؛  تهران وزارت نیرو. امور برق   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: گ‌-۲۹۴۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار و انرژی شرکت منطقه ای سمنان تا سال ۱۳۹۳
مهربان ، عبدالله ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۲۹۵۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برق اصفهان از نگاه آمار در سال ۱۳۸۳
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای اصفهان .معاونت برنامه ریزی و تحقیقات .دفتر اطلاعات مدیریت و آمار ؛  اصفهان شرکت برق منطقه ای اصفهان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۲۹۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آمار تفصیلی صنعت برق ایران انتقال نیروی برق در سال ۱۳۸۳
شرکت تصمیم سازان نیرو ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۳۰۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تنگناهای ساختاری سیستم قیمت تمام شده برق در شرکت های برق منطقه ای و ارائه راهکارهای بهبود
سلیمیان ، علی ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ( وابسته به وزارت نیرو)
شماره راهنما: پ‌-۶۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سند برنامه ریزی استراتژیک شرکت برق منطقه ای آذربایجان
میرزاخانیان ، ادموند ؛  آذربایجان شرکت برق منطقه ای آذربایجان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۳۰۶۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
روش متحد الشکل حسابداری برای شرکت های برق منطقه ای و توانیر
شرکت مهندسین مشاور هارزا ؛  تهران ۱۹۷۲:۱۳۵۱
شماره راهنما: گ‌-۳۰۷۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
روش متحد الشکل حسابداری برق برای شرکت های برق منطقه ای
وزارت نیرو .دفتر بودجه و نظارت مال ؛  تهران ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۳۰۷۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6