کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍رک‍ت‌ ت‍ام‍راک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌- پ‍ی‌ج‍وی‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍رک‍ت‌ ت‍ام‍راک‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ و ف‍رآوری‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حفاری در معادن سطحی
شرکت تامراک ؛  تهران شرکت تولیدی و فرآوری مواد معدنی ایران   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۲۷۳‬,‭‌ت۲‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک