کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍رک‍ت‌ ت‍گ‍زاس‌ ای‍ن‍ت‍روم‍ن‍ت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍داره‍ای‌ ت‍ران‍زی‍س‍ت‍وری‌
 
پدیدآور:
ش‍رک‍ت‌ ت‍گ‍زاس‌ ای‍ن‍ت‍روم‍ن‍ت‍ر
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طرح مدارترانزیستوری
شرکت تگزاس اینترومنتر ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱۹‬,‭‌ش۴ط۴‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک