کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍رک‍ت‌ رادی‍ات‍ور ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ب‍دل‍ه‍ای‌ گ‍رم‍ای‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ی‍ن‍ز، و.م‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ رادی‍ات‍ور ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی مبدلهای حرارتی فشرده
کینز، و.م ؛  تهران شرکت رادیاتور ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۳‬,‭‌ک۹‌م۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک