کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د و ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌( ت‍وان‍ی‍ر ).دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌ م‍خ‍اب‍رات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیگره ۱۹۸۴ گروههای ۱۲ ،۱۱ ، جلد اول
شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران ( توانیر ).دیسپاچینگ مخابرات ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۳۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک