کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍رک‍ت‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌، ج‍ری‍ان‍ه‍ا
م‍اه‍واره‌ ه‍ا --طراح‍ی‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول مقدماتی برق و الکترونیک
شیراز شرکت صنایع الکترونیک ایران   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۶‬,‭‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر : اصول طراحی ماهواره
[ بی جا] شرکت صنایع الکترونیک ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TL‬,‭۷۹۶‬,‭‌م۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک