کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍اب‌ ق‍دس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ارزش‌( ک‍ن‍ت‍رل‌ ه‍زی‍ن‍ه‌)
م‍ق‍الات‌
س‍م‍ی‍ن‍اره‍ا
س‍د ب‍ارون‌
 
پدیدآور:
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ش‍اور م‍ه‍اب‌ ق‍دس‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍اب‌ ق‍دس‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ه‍اب‌ ق‍دس‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ش‍اور م‍ه‍اب‌ ق‍دس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
هفتمین گرد همایی مهندسان ناظر کارگاهها
تهران شرکت مهندسی مهاب قدس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۱۷۶۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
امکانات پتانسیلهای برقابی دره ماکو
سازمان آب منطقه ای آذربایجان غربی ؛  تهران شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۲۵۵۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مستندات سمینار یک روزه مطالعات و برنامه ریزی مالی طرحی
شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس ؛  تهران شرکت مهاب قدس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۲۵۹۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل مطالعات مهندسی ارزش
شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس ؛  تهران شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۷/۳‬,‭‌ف‍لا۹ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک