کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍اب‌ ق‍دس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ارزش‌( ک‍ن‍ت‍رل‌ ه‍زی‍ن‍ه‌)
س‍د م‍ارون‌
س‍م‍ی‍ن‍اره‍ا
 
پدیدآور:
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ش‍اور م‍ه‍اب‌ ق‍دس‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍اب‌ ق‍دس‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ش‍اور م‍ه‍اب‌ ق‍دس‌
م‍ه‍اب‌ ق‍دس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پاسخ به سئوالات مطروحه طرح سد تنظیمی مارون
شرکت مهاب قدس ؛  تهران مهاب قدس   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۷۱۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مستندات سمینار یک روزه مطالعات و برنامه ریزی مالی طرحی
شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس ؛  تهران شرکت مهاب قدس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۲۵۹۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل مطالعات مهندسی ارزش
شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس ؛  تهران شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۷/۳‬,‭‌ف‍لا۹ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک