کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ری‍ف‍ی‍ان‌، ن‍س‍ری‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رژی‍م‌ غ‍ذای‍ی‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ری‍ف‍ی‍ان‌، ن‍س‍ری‍ن‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر پ‍ی‍ک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تندرستی با تغذیه مناسب
شریفیان ، نسرین ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۲۱۶‬,‭‌ش۴‌ت۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک