کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ع‍اری‌ن‍ژاد، س‍ع‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌، م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ع‍اری‌ن‍ژاد، س‍ع‍ی‍د
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی مهندسی برق
شعاری نژاد، سعید ؛  تهران ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬,‭‌ش۷‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک