کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ه‍رداری‌ - ام‍ورم‍ال‍ی‌ - ح‍س‍اب‍داری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ه‍رداری‌ - ام‍ورم‍ال‍ی‌ - ح‍س‍اب‍داری‌
 
پدیدآور:
ب‍ه‍رام‍ی‌، پ‍وره‍ن‍گ‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری شهرداری و مدیریت امورمالی شهرداری های ایران
بهرامی ، پورهنگ ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۹۰۱۵‬,‭‌ح۵‌ب۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک