کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍وان‍ک‌، چ‍ارل‍ز.ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
ش‍وان‍ک‌، چ‍ارل‍ز.ار
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی تصمیم گیری استراتژیک
شوانک ، چارلز.ار ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌ش۹‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک