کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ی‍ل‍ل‍و ، آل‍وی‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ش‍ی‍ل‍ل‍و ، آل‍وی‍س‌
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مواد، اعداد،هادیهای برق
شیللو ، آلویس ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬,‭‌ش۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک