کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ی‍م‍ز ، ای‍روی‍ن‍گ‌ ه‍رم‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
ش‍ی‍م‍ز ، ای‍روی‍ن‍گ‌ ه‍رم‍ن‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک
شیمز ، ایروینگ هرمن ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک