کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ی‍م‍ی‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ن‍اف‍ی‌ رائ‍ی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر، م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آزمایش همزنی
منافی رائی ، جلیل ؛  توانیر، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ،
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۳‬,‭‌م۸،‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک