کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ی‍م‍ی‌ - ت‍ج‍زی‍ه‌ ک‍م‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ - ت‍ج‍زی‍ه‌ ک‍م‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ - ک‍م‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍م‍ی‍دزاده‌ اس‍ف‍ن‍دی‍ار
وگ‍ل‌ ، آرت‍ور آی‌
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر. م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی تجزیه کمی معدنی
وگل ، آرتور آی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۰۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پایه های شیمی تجزیه کانی
عمیدزاده اسفندیار ؛  تهران توانیر. مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۰۱‬,‭‌ع۸‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک