کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ص‍ادق‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رآورد ب‍ار
ب‍وی‍ل‍ره‍ا
 
پدیدآور:
ص‍ادق‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ک‍رم‍ان‍ی‌، س‍ی‍ده‌ ل‍ی‍لا
 
ناشر:
دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر، دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و ب‍ودج‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ ت‍ب‍ری‍ز
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دیگهای بخار
صادقی ، محسن ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت توزیع نیروی برق تبریز تا سال ۱۳۹۸
کرمانی ، سیده لیلا ؛  [تهران ] دفتر برنامه ریزی توسعه شرکت توانیر، دفتر برنامه ریزی و بودجه شرکت توزیع نیروی برق تبریز   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: گ‌-۵۱۵۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک