کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ص‍ف‍ار، م‍ح‍م‍د ج‍واد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ - ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
 
پدیدآور:
ص‍ف‍ار، م‍ح‍م‍د ج‍واد
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اساسی
صفار، محمد جواد ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴۵۱۳۶۸‬,‭‌ص۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک