کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ص‍وت‌، ام‍واج‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ص‍وت‌، ام‍واج‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍ک‍ار، پ‍ی‍ر
ل‍ی‍اق‍ت‍ی‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
اس‍م‍ع‍ی‍ل‌ب‍ی‍گ‍ی‌، ض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ع‍ل‍م‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
الکتروآکوستیک صوت
اسمعیل بیگی ، ضیاءالدین ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۳۷
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۴۳‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الکتروآکوستیک کاربردی
لیاقتی ، غلامعلی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۴۳‬,‭‌ل۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ماوراء صوت
بیکار، پیر ؛  تهران علمی   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۴۳‬,‭‌ب۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک