کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ض‍ی‍اء
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آی‍ن‍ده‌ پ‍ژوه‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ -- چ‍ی‍ن‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
آی‍ن‍ده‌پ‍ژوه‍ی‌
آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -- اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
 
پدیدآور:
م‍وس‍وی‌، ض‍ی‍اء
ش‍اک‍ری‍ان‌، ش‍ه‍رام‌
ش‍وت‌، ج‍ورج‌.ام‌
خ‍زای‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
 
ناشر:
ع‍ل‍م‌ آف‍ری‍ن‌، پ‍ارس‌ ض‍ی‍اء
ض‍ی‍اء
ض‍ی‍اء م‍وس‍وی‌
ع‍ل‍م‌آف‍ری‍ن‌، پ‍ارس‌ ض‍ی‍اء
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک درصنعت
شوت ، جورج .ام ؛  تبریز ضیاء   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
النهب الامبریالی للعالم الاسلامی :حقائق و ارقام
موسوی ، ضیاء ؛  تهران ضیاء موسوی   ، ۱۴۰۴ق . =۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۵‬,‭‌م۷‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
علم و فناوری در چین :نقشه راهی تا سال ۲۰۵۰
اصفهان علم آفرین ، پارس ضیاء   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۲۷‬,‭‌چ۹‌ع۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آینده پژوهی
خزایی ، سعید ؛  اصفهان علم آفرین ، پارس ضیاء   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۱۵۸‬,‭‌خ۴آ۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روش های تحلیل آینده با رویکرد استراتژیک
شاکریان ، شهرام ؛  اصفهان علم آفرین ، پارس ضیاء   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۱۵۸‬,‭‌ش۲ر۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روش شناسی آینده نگری
اصفهان علم آفرین ، پارس ضیاء   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۱۵۸‬,‭ر۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک