کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : طب‍ی‍ب‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
اق‍ت‍ص‍ادخ‍رد
 
پدیدآور:
طب‍ی‍ب‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
پ‍ش‍ب‍رد
ک‍وه‍س‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی ازاقتصاد خرد پیشرفته (:تعادل آمار و تعادل عمومی درنظریه اقتصاد)
طبیبیان ، محمد ؛  تهران پشبرد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲ط۲۳‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان :اصول نظری و کاربرد آن
طبیبیان ، محمد ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲/۵‬,‭ط۲،‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان
طبیبیان ، محمد ؛  تهران کوهسار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف ۲،ط۱۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک