کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : طراح‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍رور اطلاع‍ات‍ی‌( ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌
ات‍وک‍د(ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
م‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ ک‍لاری‍ف‍ای‍ر
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ گ‍س‍ت‍رده‌
طراح‍ی‌ ک‍لاری‍ف‍ای‍ر
طراح‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ات‍وک‍د( ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍وت‍ر
ات‍وک‍د( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ف‍ران‍ت‌ پ‍ی‍ج‌ ۲۰۰۰ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ آب‍رس‍ان‍ی‌
ف‍ل‍ش‌ ( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
طراح‍ی‌ م‍وت‍ور
ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
وب‌ - س‍ای‍ت‍ه‍ا - طراح‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍وری‍س‌، اس‍ت‍ی‍و
س‍ک‍وت‌، ن‍ادر
م‍ی‍ل‍ر، آل‍ن‌ آر.
ک‍ش‍اورزان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ض‍راب‍ی‌، ف‍ره‍اد
روزن‍زوای‍ک‌ ، گ‍ری‌
ش‍ج‍اع‍ی‌، ف‍رزاد
طاه‍ر س‍ی‍م‍ا، ع‍ل‍ی‌
ه‍س‍ت‍ر، ن‍ولان‌
ول‍وی‌، م‍ی‍رح‍س‍ن‌
اک‍ب‍ری‌، ب‍ه‍زاد
اوم‍ورا، ج‍ورج‌
 
ناشر:
ی‍س‍اول‍ی‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌
ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌
ت‍وان‍ی‍ر
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ن‍ی‍رو
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
چ‍رت‍ک‍ه‌
ال‍ب‍رز
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
گرافیک کامپیوتری توسط بیسک
ولوی ، میرحسن ؛  تهران البرز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭و۸‌گ۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [AUTO CAD 2000<> اتوکد دوهزار]
اومورا، جورج ؛  [تهران ] ناقوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ف‍لا۸‌ک۲۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ Autocad 2000 اتوکد دوهزار ]پیشرفته
اومورا، جورج ؛  تهران چرتکه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ف‍لا۸،‌ک۲۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
(Autocad;Release 11
سکوت ، نادر ؛  تهران علم و صنعت   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌س۸‌ف۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی روشهای تحلیل هیدرولیکی شبکه های توزیع آب
شجاعی ، فرزاد ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مراکز کنترل کامپیوتری برق
کشاورزان ، محمدرضا ؛  [بی جا] سازمان برق ایران   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۲۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام گزارش :شبکه های کنترل گسترده (DCS)
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش کنترل و ابزاردقیق ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۶۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شناخت وب سایت در یک هفته
موریس ، استیو ؛  یساولی   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۸۸‬,‭‌م۸‌ش۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده ازAutocad 12
میلر، آلن آر. ؛  تهران چرتکه   ، ۱۳۷۹۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌م۹‌خ۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام FrontPage 2000
هستر، نولان ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭‍ه۵آ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی کاربردی روی سرویس دهنده وب با استفاده از[ A. S. P. ای .اس .پی ]
اکبری ، بهزاد ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۲۵‬,‭‌ف‍لا۷‌ب۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی [AutoCAD 2004 اتوکد۲۰۰۴] مقدماتی " ویژه کاربران صنعتی "
ضرابی ، فرهاد ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ض۴آ۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اکشن اسکریپت
روزنزوایک ، گری ؛  تهران نقش سیمرغ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷‬,‭ر۸۸‌ف‍لا۱۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شبیه سازی کامپیوتری کلاریفایرهای سختی گیر نیروگاههای منتخب
پژوهشگاه نیرو . پژوهشکده انرژی و محیط زیست ؛  تهران پژوهشگاه نیرو   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۳۳۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
الگوریتم محاسبات و نرم افزار طراحی کلاریفایرهای لجن برگشتی
پژوهشگاه نیرو . پژوهشکده انرژی و محیط زیست ؛  تهران پژوهشگاه نیرو   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۳۳۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقایسه نتایج نرم افزار و پارامترهای طرح استخراج شده با مقادیر مشابه در استانداردها و مراجع معتبر
پژوهشگاه نیرو . پژوهشکده انرژی و محیط زیست ؛  تهران پژوهشگاه نیرو   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۳۳۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آزمایشات انجام شده جهت استخراج پارامترهای طرح
پژوهشگاه نیرو . پژوهشکده انرژی و محیط زیست ؛  تهران پژوهشگاه نیرو   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۳۳۷۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی مکانیسم کلاریفایرهای لجن برگشتی و اخذ معادلات ئیدرولیکی پایه ؛T01
پژوهشگاه نیرو .پژوهشکده انرژی و محیط زیست ؛  تهران پژوهشگاه نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۳۳۷۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی موتورهای احتراق داخلی :بررسی مبانی علمی و تکنولوژی موتور دو زمانه
طاهر سیما، علی ؛  ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۳۴۰۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی [ AutoCAD 2005 اتوکد۲۰۰۵]
تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭آ۷۸۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3