کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌
آس‍ک‍ارل‌
 
پدیدآور:
پ‍اوی‍ا، دون‍ال‍د
س‍ع‍د ال‍دی‍ن‌، طی‍ب‍ه‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر طیف سنجی
پاویا، دونالد ؛  تهران علمی فنی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۷۲‬,‭‌پ۲ط۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مقاله فارسی
 
 
ساخت آزمایشگاهی روغن تترااستر جایگزین آسکارل
سعد الدین ، طیبه ؛  ۱۳۷۸
شماره راهنما: م‌-۲۵۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی امکان ساخت مواد جایگزین آسکارل در داخل ( گزارش تکمیلی مربوط به ساخت نمونه آزمایشگاهی روغن استری )
تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۳۹۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک