کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍اب‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ن‍اق‍ص‍ه‌
PPCن‍ی‍روگ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌
 
پدیدآور:
ع‍اب‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روش راه اندازی نیروگاه حرارتی
عابدی ، محسن ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭‌ع۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نظارت بر انجام مناقصه و انتخاب پیمانکار -لیست پیمانکاران و سازندگان
مرکز تحقیقات نیرو .بخش نیروگاه ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۳۶۳۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مطالعات انجام شده
مرکز تحقیقات نیرو .بخش نیروگاه ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۳۷۵۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک