کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍ادل‍ی‌، ح‍ج‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زل‍زل‍ه‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍ادل‍ی‌، ح‍ج‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
ده‍خ‍دا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی زلزله
عادلی ، حجت الله ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴۶‬,‭‌ع۲‌م۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک