کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍س‍گ‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ع‍س‍گ‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تئوری سازه ها
عسگری ، محمدرضا ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۲‬,‭‌ع۵‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک