کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍ل‍وی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ع‍ل‍وی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حسابرسی مدیریت برای مدیران اجرایی مدیران میانی حسابرسی داخلی حسابرسان مستقل ودانشجویان رشته های مدیریت صنعتی حسابداری صنعتی حسابرسی
علوی ، مصطفی ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۹۵‬,‭‌ع۸‌ح۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک