کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍ل‍ی‍م‍رادی‌ ، ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ت‍وگ‍رام‍ت‍ری‌
 
پدیدآور:
ع‍ل‍ی‍م‍رادی‌ ، ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فتو گرامتری رقومی
علیمرادی ، حسن ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۶۹۳‬,‭‌ع۸‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک