کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍ل‍ی‍پ‍ور، ه‍اش‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍رم‌ اف‍زار ای‌ .ت‍ی‌ .پ‍ی‌
روش‍ن‍ای‍ی‌ و ن‍ورپ‍ردازی‌
 
پدیدآور:
ع‍ل‍ی‍پ‍ور، ه‍اش‍م‌
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ن‍ی‍رو
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بررسی حالات گذرا توسط[ EMTP ای .ام .تی .پی ]
علیپور، هاشم ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۶‬,‭‌ک۱۶‌ق۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فناوری نور و روشنایی
علیپور، هاشم ؛  تهران پژوهشگاه نیرو   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۷۷۰۳‬,‭‌ع۸۳‌م۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک