کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : غ‍ف‍ارزاده‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
م‍ع‍ام‍لات‌ دول‍ت‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
غ‍ف‍ارزاده‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر. ام‍ور ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه مناقصه و قراردادهای خارجی به فارسی -انگلیسی ، انگلیسی -فارسی
غفارزاده ، حمیدرضا ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۶۷۱‬,‭‌غ۷و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اصطلاحات بازرگانی بین المللی ۱۹۸۰
تهران شرکت توانیر. امور بازرگانی   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک