کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍ت‍اح‍ی‌ ، ک‍ام‍ی‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍ت‍اح‍ی‌ ، ک‍ام‍ی‍ار
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه حمل و نقل و ترافیک
فتاحی ، کامیار ؛  تهران ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۹۱‬,‭‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک