کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌، ک‍ی‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
 
پدیدآور:
ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌، ک‍ی‍ت‌
 
ناشر:
س‍ائ‍س‍ی‌، ک‍ت‍اب‌ غ‍زال‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
B.NETVبرای توسعه گران
فرانکلین ، کیت ؛  تهران سائسی ، کتاب غزال   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ف۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک