کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍رج‌ زاده‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
ف‍رج‌ زاده‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آنودایزینگ و رنگ آلومینیوم
فرج زاده ، هوشنگ ؛  تهران جهاد دانشگاهی امیرکبیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۶۹۴۲‬,‭‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک