کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍رزاد، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍م‍پ‍ه‍ای‌ س‍ان‍ت‍ری‍ف‍وژ
 
پدیدآور:
ف‍رزاد، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پمپهای سانتریفوژ، ساختمان ، انتخاب و کاربرد، تئوری
فرزاد، عبدالعلی ؛  تهران انتشارات فنی حسینیان   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹۱۹‬,‭‌ف۴‌پ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک