کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍رش‍چ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍رش‍چ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ماشینها و محرکه های الکتریکی
فرشچی ، علی ؛  تهران حسینیان   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۱‬,‭‌ف۴،‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک