کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍رن‍ج‌ ، درک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍رن‍ج‌ ، درک‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مدیریت شامل واژگان :اداره ی امور دولتی ، مدیریت بازرگانی ، امور مالی و حسابداری ، اقتصاد ... انگلیسی -فارسی ؛ فارسی -انگلیسی Dictionary of management
فرنج ، درک ؛  [تهران ] مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰‬,‭‌ف۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک